Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Iwanicka, 1942

Kilka słów o beneficjencie

Marta Iwanicka
POZWÓLMY MARCIE CIESZYĆ SIĘ ŻYCIEM!
Marta urodziła się w 1982 roku. W wieku 15 lat pojawiły się u niej pierwsze objawy nieuleczalnej choroby pochodzenia genetycznego, zwanej dystonią uogólnioną...
Marta urodziła się w 1982 roku. W wieku 15 lat pojawiły się u niej pierwsze objawy nieuleczalnej choroby pochodzenia genetycznego, zwanej dystonią uogólnioną. Mimo coraz bardziej zanikającej zdolności mówienia i pisania oraz ograniczeń motorycznych, Marta zdała maturę razem ze swoimi rówieśnikami. Niestety, medycyna nie umie zahamować progresu choroby. Obecnie Marta porusza się na wózku przy pomocy drugiej osoby, nie może też samodzielnie przyjmować pokarmów i płynów(żywiona jest dojelitowo dietą przemysłową) oraz w związku z koniecznością utrzymania lepszej wydolności dróg oddechowych założono jej tracheotomię. Pomimo postępującej choroby i tak wielu niedogodności, Marta jest bardzo dzielna i emanuje pogodą ducha. Aby zabezpieczyć jej podstawowe warunki do życia, niezbędna jest ciągła pomoc drugiej osoby i systematyczna codzienna rehabilitacja, jak również sprzęty i pomieszczenia dostosowane do jej potrzeb.  Więcej o Marcie na stronie : http://marta.conat.com/
Przekazując 1 % podatku lub darowiznę Fundacji Avalon z dopiskiem Iwanicka, 1942, pomagacie Państwo Marcie w jej codziennej heroicznej walce z chorobą.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym jest ogólnopolską fundacją, będącą organizacją pozarządową non-profit ze statusem Organizacji Pożytku Publicznego (od 2009 r.). Celem Fundacji jest szeroko rozumiana pomoc osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym, m.in.: poprawa jakości życia, spełnianie marzeń oraz zwiększanie samodzielności życiowej podopiecznych, likwidacja barier społecznych oraz promocja sportów ON. Fundacja prowadzi trzy stałe programy: „Weź sprawy we własne ręce” (program subkont, umożliwiający zbieranie środków m.in. z 1% podatku i darowizn), „AVALON ACTIVE” (program aktywnej rehabilitacji) oraz Avalon Extreme (dający możliwość sportowego rozwoju w extremalnej formie). Co roku Fundacja otacza swoją pomocą coraz większą liczbę osób niepełnosprawnych i chorych z całej Polski (ponad 7000 w 2017 r.). Aż 99,3%z nich jest zadowolonych z pracy organizacji i poleca ją innym.

Dane naszego OPP: