Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Cichecka, 162

Kilka słów o beneficjencie

Monika Cichecka
POMÓŻ MI W WALCE O ZDROWIE
Nazywam się Monika Cichecka. Choruję na genetycznie uwarunkowaną ataksję rdzeniowo-móżdżkową.
Schorzenie to spowodowane jest uszkodzeniem układu nerwowego. Pomimo rozwijającej się choroby moja chęć do życia nie zmniejszyła się. Ukończyłam studia, a także studia podyplomowe i kurs prowadzenia ksiąg rachunkowych. Aby utrzymać moje ciało w formie pozwalającej mi na normalne funkcjonowanie potrzebuję wielu godzin intensywnej rehabilitacji, która pochłania znaczną część mojego wynagrodzenia.
Przekazując 1% podatku lub darowiznę Fundacji Avalon z dopiskiem Cichecka, 162 wspieracie Państwo mój plan powrotu do zdrowia i codzienne funkcjonowanie.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym jest ogólnopolską fundacją, będącą organizacją pozarządową non-profit ze statusem Organizacji Pożytku Publicznego (od 2009 r.). Celem Fundacji jest szeroko rozumiana pomoc osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym, m.in.: poprawa jakości życia, spełnianie marzeń oraz zwiększanie samodzielności życiowej podopiecznych, likwidacja barier społecznych oraz promocja sportów ON. Fundacja prowadzi trzy stałe programy: „Weź sprawy we własne ręce” (program subkont, umożliwiający zbieranie środków m.in. z 1% podatku i darowizn), „AVALON ACTIVE” (program aktywnej rehabilitacji) oraz Avalon Extreme (dający możliwość sportowego rozwoju w extremalnej formie). Co roku Fundacja otacza swoją pomocą coraz większą liczbę osób niepełnosprawnych i chorych z całej Polski (ponad 7000 w 2017 r.). Aż 99,3%z nich jest zadowolonych z pracy organizacji i poleca ją innym.

Dane naszego OPP: