Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Sulewski, 149

Kilka słów o beneficjencie

Jakub Sulewski
POMAGAM TEŻ INNYM!
Nazywam się Jakub Sulewski. Mam 37 lat i czterokończynowe, dziecięce porażenie mózgowe.
Pomimo mojej niepełnosprawności chce żyć i cieszyć się życiem. Dzięki Waszej pomocy finansowej uczęszczam na zajęcia rehabilitacyjne, gdzie solidnie ćwiczę. Staram się pamiętać o planowanych wizytach, spotkaniach i przypominam o nich mamie. To ona pomaga mi we wszystkim: jedzeniu, kąpieli i innych prozaicznych czynnościach. Dzięki niej i pomocy dobrych Aniołów nie poddajemy się. Wiem, że bez Waszej pomocy byłoby dużo trudniej.
Przekazując 1% podatku lub darowiznę FUNDACJI AVALON z dopiskiem SULEWSKI, 149 pomagacie mi Państwo w koniecznej rehabilitacji i mojej rodzinie w zwykłym życiu.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym jest ogólnopolską fundacją, będącą organizacją pozarządową non-profit ze statusem Organizacji Pożytku Publicznego (od 2009 r.). Celem Fundacji jest szeroko rozumiana pomoc osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym, m.in.: poprawa jakości życia, spełnianie marzeń oraz zwiększanie samodzielności życiowej podopiecznych, likwidacja barier społecznych oraz promocja sportów ON. Fundacja prowadzi trzy stałe programy: „Weź sprawy we własne ręce” (program subkont, umożliwiający zbieranie środków m.in. z 1% podatku i darowizn), „AVALON ACTIVE” (program aktywnej rehabilitacji) oraz Avalon Extreme (dający możliwość sportowego rozwoju w extremalnej formie). Co roku Fundacja otacza swoją pomocą coraz większą liczbę osób niepełnosprawnych i chorych z całej Polski (ponad 7000 w 2017 r.). Aż 99,3%z nich jest zadowolonych z pracy organizacji i poleca ją innym.

Dane naszego OPP: