Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Drzewiecki, 10606

Kilka słów o beneficjencie

Tomasz Drzewiecki
PROSZĘ O WSPARCIE
Nazywam się Tomasz Drzewiecki. Od 25 lat zmagam się z barwnikowym zwyrodnieniem siatkówki – chorobą, która „wyłączyła” z działania znaczne fragmenty kluczowych dla prawidłowego widzenia części oka.
Jej skutkiem jest brak ostrego widzenia, brak możliwości rozpoznawania szerokiej gamy kolorów, zwężenie pola widzenia. Przez lata choroba uznawana była za nieuleczalną, jednak prowadzone na całym świecie eksperymentalne terapie z wykorzystaniem komórek macierzystych dają szansę na częściową regenerację siatkówek, czego skutkiem będzie lepsze widzenie. Niestety koszt terapii (120 000 zł) znacznie przewyższa moje możliwości finansowe.
Przekazując 1% podatku Fundacji Avalon z dopiskiem DRZEWIECKI, 10606 pomagają mi Państwo w sfinansowaniu leczenia i wspierają moje codzienne funkcjonowanie.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym jest ogólnopolską fundacją, będącą organizacją pozarządową non-profit ze statusem Organizacji Pożytku Publicznego (od 2009 r.). Celem Fundacji jest szeroko rozumiana pomoc osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym, m.in.: poprawa jakości życia, spełnianie marzeń oraz zwiększanie samodzielności życiowej podopiecznych, likwidacja barier społecznych oraz promocja sportów ON. Fundacja prowadzi trzy stałe programy: „Weź sprawy we własne ręce” (program subkont, umożliwiający zbieranie środków m.in. z 1% podatku i darowizn), „AVALON ACTIVE” (program aktywnej rehabilitacji) oraz Avalon Extreme (dający możliwość sportowego rozwoju w extremalnej formie). Co roku Fundacja otacza swoją pomocą coraz większą liczbę osób niepełnosprawnych i chorych z całej Polski (ponad 7000 w 2017 r.). Aż 99,3%z nich jest zadowolonych z pracy organizacji i poleca ją innym.

Dane naszego OPP: