Kilka słów o naszej organizacji:

Klub prowadzi przede wszystkim wśród społeczeństwa powiatu pułtuskiego działalność sportową i wychowawczą w środowisku młodzieży miejskiej i wiejskiej. Upowszechnia i popularyzuje wiedzę na temat sportu w dziedzinie piłki nożnej. Klub stawia na profesjonalne szkolenie młodych piłkarzy (system holenderski), naukę gry fair play, umiejętność pogodzenia nauki w szkole z treningami i wychowanie młodego człowieka.

Dane naszego OPP: