Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Budowa ośrodka animaloterapii

Naszym celem jest budowa profesjonalnego ośrodka animaloterapii dla dzieci z niepełnosprawnościami i innych, znajdujących się w trudnej sytuacji. Do tej pory udało się nam zagwarantować podstawowe warunki do prowadzenia hipoterapii, jednak brakuje nam zadaszonej hali do prowadzenia zajęć. Rozpoczęliśmy również budowę terapeutycznego ogrodu sensorycznego. W ciągu dwóch lat istnienia Fundacji udało nam się zrobić bardzo dużo, jednak wiele pracy jeszcze przed nami. Środki zebrane w ramach 1% zostaną w całości przeznaczone na rozbudowę infrastruktury, zapewniającej dzieciom komfortowe i bezpieczne warunki terapii z udziałem zwierząt.

Nasza strona www: www.dzieciwujatoma.pl

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele statutowe Fundacji Dzieci Wuja Toma koncentrują się wokół pomocy osobom potrzebującym. Na pierwszy plan wysuwa się stworzenie profesjonalnego ośrodka ANIMALOTERAPII i na tym skoncentrujemy się w najbliższym czasie. Chcemy zagospodarować przestrzeń, którą mamy do dyspozycji w taki sposób, aby nasi podopieczni mogli w jak najlepszych warunkach korzystać z oferowanych terapii.
Obecnie prowadzimy regularne zajęcia hipoterapii oraz nauki jazdy konnej dla dzieci, pilotażowo onoterapię, dogoterapię, budujemy terapeutyczny ogród sensoryczny, organizujemy wycieczki, pikniki i imprezy integracyjne dla dzieci!.

Dane naszego OPP: