Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO DLA DZIECI PROWADZONEGO PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW. JÓZEFA JEST O0c03aĘCIE CAŁODOBOWĄ OPIEKĄ I LECZENIEM DZIECI ORAZ MŁODZIEŻ DO UKOŃCZENIA 18 ROKU ŻYCIA, Z MOŻLIWOŚCIĄ WYDŁUŻENIA POBYTU DO CHWILI UKOŃCZENIA NAUKI DLA PACJENTÓW POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO, WYMAGAJĄCYCH ZE WZGLĘDU NA STAN ZDROWIA CAŁODOBOWYCH ŚWIADCZEŃ PIELĘGNACYJNYCH I OPIEKUŃCZYCH, REHABILITACJI ORAZ KONTYNUACJI LECZENIA A NIE WYMAGAJĄCYCH HOSPITALIZACJI W ODDZIALE SZPITALNYM POPRZEZ ZAPEWNIENIE OSOBOM O0c03aĘTYM SWOIM DZIAŁANIEM KOMPLEKSOWYCH, CAŁODOBOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH INNE NIŻ SZPITALNE, LECZNICZO-OPIEKUŃCZYCH, BYTOWYCH, SPOŁECZNYCH NA POZIOMIE DOSTOSOWANYM DO ICH AKTUALNEGO ZAPOTRZEBOWANIA, KTÓRE ZE WZGLĘDU NA STAN ZDROWIA I TRUDNĄ SYTUACJĘ RODZINNĄ NIE MOGĄ PRZEBYWAĆ W ŚRODOWISKU DOMOWYM.

Dane naszego OPP: