Kilka słów o naszej organizacji:

działalność charytatywna wypoczynek dzieci i młodzieży kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Dane naszego OPP: