Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

PODARUJ WAKACJE DZIECIOM

Program Podaruj Wakacje Dzieciom jest realizowany przez Fundację Art of Living Polska we współpracy z Dolnośląską Fundacją na rzecz Pieczy Zastępczej "Przystanek Rodzina". Celem programu jest pokrycie kosztów kolonii letnich i zimowych z autorskimi programami ART Excel i YES! dla dzieci i młodzieży znajdujących się w pieczy zastępczej. Uczestnicy kolonii uczą się, jak radzić sobie ze stresem i emocjami, pokonywać lęki, a trudne sytuacje zamieniać w wyzwania. Doświadczają, jak można iść śmiało przez życie, biorąc odpowiedzialność za siebie i innych. Umiejętności te zdobywają poprzez: naukę prostych technik oddechowych i relaksacyjnych, ćwiczenia grupowe i indywidualne, kreatywne gry, zabawy i warsztaty.

Nasza strona www: www.pwd.artofliving.pl

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Fundacji są: 1 . Pomoc społeczna, polegająca na codziennym wsparciu i pomocy rodzinom działającym w systemie pieczy zastępczej (w różnych formach działalności) i ich podopiecznym - dzieciom, będących w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, wyrównywaniu ich szans życiowych oraz przeciwdziałaniu w zakresie wykluczenia społecznego. 2 . Pomoc rodzinom działającym w systemie pieczy zastępczej w pokonywaniu barier formalno-prawnych i administracyjnych. 3 . Propagowanie idei zakładania i prowadzenia rodzin działających w systemie pieczy zastępczej. 4 . Poszukiwanie w kraju i za granicą oraz wdrażanie dobrych wzorców i praktyk w zakresie pieczy zastępczej.

Dane naszego OPP: