Kilka słów o naszej organizacji:

Celem stowarzyszenia są działania mające na celu upowszechnianie kultury i sportu oraz stałe podnoszenie poziomu sportowego młodzieży w szczególności zapasów, narciarstwa, kolarstwa i piłki ręcznej. Głównym celem jest stworzenie masowego i amatorskiego uprawiania tych dyscyplin.

Dane naszego OPP: