Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest działanie na rzecz unowocześniania i podwyższenia efektywności w obszarze edukacji, oświaty, wychowania i opieki społecznej na rzecz wszechstronnego wykształcenia i rozwoju dzieci, młodzieży oraz całych rodzin. Dodatkowo promowanie modelu uczenia się przez całe życie przy wykorzystaniu nowoczesnych metod, technologii i mediów oraz wspieranie i modelowanie zmian we współczesnym systemie kształcenia i podwyższaniu jego jakości.

Dane naszego OPP: