Kilka słów o naszej organizacji:

doskonalenie procesu dydaktycznego i rozwoju psychofizycznego uczniów i przedszkolaków działania w kierunku wszechstronnych zainteresowań uczniów i przedszkolaków uczestnictwo w doskonaleniu programów dydaktycznych, wychowawczych oraz promowanie programów autorskich wspomaganie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania działanie na rzecz osób niepełnosprawnych działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych wdrażanie nowatorskich metod edukacji działalność charytatywna

Dane naszego OPP: