Kilka słów o naszej organizacji:

UPOWSZECHNIANIE I POPULARYZACJA SPORTU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY,PROPAGOWANIE SPORTOWEGO TRY0c068 ŻYCIA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY,UCZESTNICZENIE W IMPREZACH SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I POZA NIM,ORGANIZOWANIE IMPREZ SPORTOWYCH I WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO

Dane naszego OPP: