Kilka słów o naszej organizacji:

Celem fundacji jest popularyzacja, wspieranie oraz podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury, sztuki, oświaty i sportu w kraju i za granicą oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Dane naszego OPP: