Kilka słów o naszej organizacji:

- udzielanie pomocy osobom dotkniętym chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego i układu chłonnego; - wspieranie działań w zakresie wprowadzania nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych w dziedzinie hematologii, - wspieranie doskonalenia zawodowego lekarzy specjalizujących się w hematologii, - edukacja i informacja w zakresie diagnostyki oraz leczenia chorób rozrostowych układu krwiotwórczego i układu chłonnego, - pomoc społeczna na rzecz osób dotkniętych chorobami układu krwiotwórczego i układu chłonnego.

Dane naszego OPP: