Kilka słów o naszej organizacji:

PROMOCJA TANGA POPULARYZACJA WALORÓW KULTURALNYCH, REKREACYJNYCH I ZDROWOTNYCH TANGA PROMCJI POLSKI, REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO I TORUNIA, JAKO MIEJSC ZWIĄZANYCH Z HISTORIĄ TANGA

Dane naszego OPP: