Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Klubu jest: wychowanie poprzez sport, w duchu wiary katolickiej, podwyższenie jakości i skuteczności inicjatyw związanych z szeroko rozumianymi działaniami na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, profilaktyka pozytywna , integracja europejska, regionalna i lokalna

Dane naszego OPP: