Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest działalność charytatywna i edukacyjna w zakresie: 038e humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, opieki i pomocy zwierzętom bezdomnym, porzuconym lub okrutnie traktowanym; 038e działania na rzecz ochrony środowiska i ochrony zwierząt 038e przestrzegania praw zwierząt 038e aktywnego przeciwdziałania bezdomności zwierząt 038e ochrony środowiska i ekologii

Dane naszego OPP: