Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 \)ORGANIZOWANIE I ROZWIJANIE LEKKIEJ ATLETYKI 2 )STAŁE PODNOSZENIE POZIOMU SPORTOWEGO SWOICH ZAWODNIKÓW 3 )UDZIAŁ W LOKALNYM, OGÓLNOPOLSKIM I MIĘDZYNARODOWYM ŻYCIU SPORTOWYM 4 \)ORGANIZOWANIE IMPREZ SPORTOWYCH I SZKOLENIA 5 \)SPRAWOWANIE OPIEKI WYCHOWAWCZEJ I SZKOLENIOWEJ NAD CZŁONKAMI TOWARZYSTWA, 6 )ZAPEWNIENIE ODPOWIEDNICH OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ I SPRZĘTU DLA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 7 ) WSPÓŁDZIAŁANIE Z WŁADZAMI SPORTOWYMI, PAŃSTWOWYMI I SAMORZĄDOWYMI. 8 ) PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ I POPULARYZACJI IDEI LEKKIEJ ATLETYKI I SPORTU, 9 \) AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I PROMOCJI MIASTA POPRZEZ SPORT, 10 ) PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM. 11 \) ORGANIZACJA OBOZÓW SPORTOWYCH I KONSULTACJI POZA MIEJSCEM DZIAŁANIA. 12 ) GROMADZENIE ŚRODKÓW MATERIALNYCH I GOSPODAROWANIE NIMI ZGODNIE Z POTRZEBAMI TOWARZYSTWA I ZAPISAMI W STATUCIE.

Dane naszego OPP: