Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Klubu jest : 1 . Popularyzacja, uprawianie i dbałość o rozwój koszykówki 2 . Prowadzenie działalności sportowej, edukacyjnej, rekreacyjnej i turystycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej 3 . Stworzenie właściwych warunków do uprawiania sportu , szkolenia specjalistycznego w koszykówce 4 . Propagowanie rozwoju wychowania fizycznego i masowej kultury fizycznej .

Dane naszego OPP: