Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych. 2 . Działalność charytatywna i prospołeczna. 3 . Pomoc i opieka społeczna. 4 . Ochrona i promocja zdrowia. 5 . Działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 6 . Działanie na rzecz kultury i sztuki.

Dane naszego OPP: