Kilka słów o naszej organizacji:

Organizowanie i rozwijanie kultury fizycznej, rehabilitacji, sportu, turystyki i czynnego wypoczynku ze szczególnym uwzględnieniem Osób Niepełnosprawnych. Promowanie postaw aktywnych wśród osób i grup marginalizowanych ze szczególnym uwzględnieniem Osób Niepełnosprawnych. Zwiększenie zainteresowania sportem oaz aktywnym wypoczynkiem wśród dzieci i młodzieży. Promowanie gminy oraz powiatu polkowickiego jako miejsca życia sprzyjającego aktywności Osób Niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP: