Nasza strona www: www.zmyslaotobie.org

Kilka słów o naszej organizacji:

Misją Fundacji Z MYŚLĄ O TOBIE jest niesienie pomocy osobom wykluczonym społecznie i potrzebującym, poprzez zapewnienie im kompleksowej pomocy materialnej, psychicznej oraz duchowej. Wierzymy, że każdy człowiek ma szansę na odbudowanie swojego życie i nie ma ludzi całkowicie przegranych. Fundacja prowadzi działania nakierowane na pomoc bliźniemu oraz wspieranie wolontariatu. Fundacja Z MYŚLĄ O TOBIE realizuje swoją misję prowadząc wszechstronną działalność nakierowaną na pomoc osobom potrzebującym, bezdomnym, uzależnionym, dzieciom oraz osobom starszym.

Nasze cele realizujemy głównie poprzez:
- organizację koncertów profilaktycznych,
- organizację pomocy bezpośredniej dla osób indywidualnych.

Dane naszego OPP: