Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działania Fundacji jest: Działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz edukacji, oświaty i wychowania w szczególności związanej z opieką nad zwierzętami, ochroną praw zwierząt, regulacją rozrodu zwierząt, poprawieniem warunków życiowych zwierząt w Polsce.

Dane naszego OPP: