Kilka słów o naszej organizacji:

Celem statutowym Fundacji jest działalność oświatowo-wychowawcza, a nade wszystko wspieranie rozwoju osobowego dzieci i młodzieży w duchu wartości promowanych przez Jana Pawła II, jak również osób dorosłych (0391 7 Statutu\).

Dane naszego OPP: