Kilka słów o naszej organizacji:

1 . rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej, 2 . kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej, 3 . integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielski i nauczycielskich na terenie swojego działania, 4 . podejmowanie działań pożytku publicznego w ramach działalności statutowej nieodpłatnej

Dane naszego OPP: