Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja Pomocy Dzieciom POCIECHA pomaga dzieciom z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych. Obecnie mamy podopiecznych w wieku od 6 do 18 lat. Wspieramy świetlice środowiskowe – zapewniamy dzieciom bezpieczne miejsce po szkole, opiekę, ciepły posiłek i pomoc w nauce. www.fundacjapociecha.pl

Dane naszego OPP: