Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Celami Fundacji są: a) działanie na rzecz dobra publicznego w zakresie współczesnej kultury i sztuki, oraz zagadnień z nimi zwią zanych, b) opieka, promocja i zarządzanie dorobkiem artystycznym Katarzyny Kozyry, c) wspieranie rozwoju twórczości Katarzyny Kozyry d\) tworzenie warunków do rozwoju artystycznego i zawodowego twórców, kreatorów kultury, a zwłaszcza młodych twórców, e) wspieranie współczesnych twórców sztuki i kultury za pośrednictwem swoich działań, programów, grantów i platformy internetowej, f) popularyzacja wiedzy o współczesnej kulturze i sztuce, g) uświadamianie i umacnianie społecznych potrzeb kulturalnych, h\) wspieranie dziedzictwa kulturowego poprzez promowanie w kraju i za granicą obszarów badawczych i artystycznych związanych ze współczesną kulturą, w tym sztuką. 2 . Działalność Fundacji ma charakter naukowy, popularnonaukowy, edukacyjny i animacyjny.

Dane naszego OPP: