Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Opacie i sąsiednich miejscowości, 2 ) integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu, 3 ) wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

Dane naszego OPP: