Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja ustanowiona jest dla realizacji celów społecznie użytecznym w zakresie niesienia wszelkiej pomocy wszystkim osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Dane naszego OPP: