Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji "Pomóz Mi Żyć" jest prowadzenie działalności na rzecz społeczności osób niepełnosprawnych dotkniętych autyzmem I pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi oraz na rzecz ich rodzin, a w szczególności: 1 . założenie I prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego I całodobowego, wspólnoty domowej- dziennego I stałego pobytu oraz pracy, terapii I rehabilitacji osób dotkniętych autyzmem I pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi, a także zapewnienie niezbędnych środków dla ich działalności oraz sprawowanie pieczy nad jego działalnością, a w przyszłości rozwój sieci takich ośrodków , wspólnot. 2 . prowadzenie działań mających na celu upowszechniania problemów osób z autyzmem I sposobów jego terapii. 3 . Prowadzenie kompleksowej opieki, terapii, warsztatów terapii zajęciowej I rehabilitacji zgodnie z najnowszymi standartami I wymogami dla osób dotkniętych autyzmem. 4 . Skupianie wokół idei Fundacji osób chcących pomóc bliźnim dotkniętym autyzmem. 5 . Stworzenie możliwości rozwoju I aktywizacji społecznej I zawodowej dorosłym osobom z autyzmem. 6 . Promocja I organizowanie wolontariatu.

Dane naszego OPP: