Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM TOWARZYSTWA POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO SŁUPSKIE JEST NIESIENIE POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM ORAZ UBOGIM, STARSZYM, CHORYM, NIEPEŁNOSPRAWNYM I INNYM OSOBOM POTRZE0c068JĄCYM POMOCY - W DUCHU PATRONA ŚWI. BRATA ALBERTA.

Dane naszego OPP: