Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM TOWARZYSTWA POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO SŁUPSKIE JEST NIESIENIE POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM ORAZ UBOGIM, STARSZYM, CHORYM, NIEPEŁNOSPRAWNYM I INNYM OSOBOM POTRZE0c068JĄCYM POMOCY - W DUCHU PATRONA ŚWI. BRATA ALBERTA.

Dane naszego OPP: