Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Wszechstronna pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności - chorym na chorobę Parkinsona oraz inne przewlekłe choroby neurologiczne. 2 . Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności - chorych na chorobę Parkinsona oraz inne przewlekłe choroby neurologiczne. 3 . Prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. 4 . Upowszechnianie poprzez działalność edukacyjną i informacyjną wiedzy o problemach chorych na Parkinsona i inne przewlekłe choroby neurologiczne.

Dane naszego OPP: