Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1. Tworzenie Centrów Kultury; 2. Współpraca ze światowymi centrami kultury; 3. Współpraca międzynarodowa w zakresie muzykoterapii i profilaktyki uzależnień; 4. Organizowanie, koordynowanie, promowanie i łączenie różnych inicjatyw społecznych; 5. Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia; 6. Aktywizacja młodzieży oraz lokalnych grup społecznych w zakresie rozwoju oraz popularyzacji kultury; 7. Działalność na rzecz rozwoju i promocji działalności artystycznej; 8. Umożliwianie początkującym i utalentowanym twórcom różnorodnych form prezentacji swoich dokonań; 9. Prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej i szkoleniowej; 10. Podejmowanie działań w zakresie szeroko pojętej pomocy, przede wszystkim profilaktyki i terapii uzależnień 11. Udzielanie wszechstronnej pomocy i wsparcia terapeutycznego osobom uzależnionym od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych; 12. Propagowanie zdrowego stylu życia, działalności sportowej, rekreacyjnej, wypoczynkowej, krajoznawczej; 13. Prowadzenie działań na rzecz osób chorych, m.in. osób z różnymi schorzeniami psychicznymi; 14. Podejmowanie działań na rzecz współpracy międzynarodowej, promowanie integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 15. Prowadzenie działalności charytatywnej; 16. Organizowanie zjazdów, sympozjów i innych form wymiany informacji i doświadczeń; 17. Prowadzenie działań z zakresu ekologii, promocji i ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 18. Działalność na rzecz rozwoju multimediów, technologii komputerowych oraz sieci Internet.

Dane naszego OPP: