Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

wspieranie aktywności rekreacyjno - sportowej osób w każdym wieku

Istniejemy od 2003 roku. Jesteśmy stowarzyszeniem kultury fizycznej zrzeszającym wielu sympatyków orientacji sportowej, a w szczególności biegu na orientację (bno).
Wspieramy aktywność sportowo - rekreacyjną osób w każdym wieku
Prowadzimy sportowe szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w orientacji sportowej Organizujemy zajęcia rekreacyjno - sportowe dla osób w każdym wieku dążąc do wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej
Promujemy i organizujemy imprezy sportowe i sportowo- rekreacyjne
Uczestniczymy w imprezach sportowych współzawodnictwa różnego szczebla
Organizujemy obozy sportowe i aktywny wypoczynek
Wspieramy kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji różnorodnych zadań sportowych i rekreacyjnych

Nasza strona www: www.azymut45gdynia.org

Kilka słów o naszej organizacji:

- sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w orientacji sportowej - upowszechnianie wszelkich form kultury fizycznej i sportu w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym dążenie do osiągania najwyższego poziomu sportowego i integrowanie procesu szkolenia z działalnością wychowawczą wśród uczniów, ich rodziców, nauczycieli, jak również mieszkańców z terenu działalności klubu -organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej - organizowanie działalności sportowej i rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych - organizowanie działalności sportowej i rekreacyjnej dla środowisk zagrożonych uzależnieniami - promowanie i organizowanie imprez sportowych i sportowo- rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych - uczestniczenie w imprezach sportowych współzawodnictwa różnego szczebla - kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych - organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

Dane naszego OPP: