Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM DZIAŁANIA JEST DIALOG I POROZUMIENIE POKOLEŃ W CELU ZAPEWNIENIA WARUNKÓW DO SAMOREALIZACJI I AKTYWNOŚCI , SZCZEGÓLNIE DZIECI, MŁODZIEŻY, DOROSŁYCH SZCZEGÓLNIE SENIORÓW, ORAZ POMOC W UDZIALE NAJLEPSZYCH PRZEDSTAWICIELI ŚRODOWISK POZARZĄDOWYCH W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH SAMODZIELNIE , ATAKŻE W WYBORACH PARLAMENTARNYCH KRAJOWYCH I UNIJNYCH W POROZUMIENIU Z PARTIAMI POLITYCZNYMI W NASZYM KRAJU.

Dane naszego OPP: