Kilka słów o naszej organizacji:

1. Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz promowania idei ekologicznych, w szczególności praw zwierząt. 2. Niesienia pomocy bezdomnym, krzywdzonym i zagrożonym działalnością człowieka zwierzętom, w szczególności kotom, oraz zapobieganiu ich bezdomności i krzywdzie.

Dane naszego OPP: