Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Poprawa stanu zdrowia i kondycji fizycznej społeczeństwa. 2 . Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci, młodzieży i dorosłych. 3 . Rehabilitacja osób niepełnosprawnych. 4 . Edukacja w zakresie kultury fizycznej. 5 . Organizacja współzawodnictwa sportowego. 6 . 0c15deżące utrzymanie i rozbudowa bazy sportowej. 7 . Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Dane naszego OPP: