Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest ochrona środowiska, ochrona zwierząt oraz promocja i organizacja wolontariatu.

Dane naszego OPP: