Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia oraz ratowania życia w tym wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze prozdrowotnym ,edukacyjnym oraz charytatywnym w tym również poprzez dofinansowanie zakupu leków i sprzętu rehabilitacyjnego doradztwo farmaceutyczne.

Dane naszego OPP: