Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest podejmowanie inicjatyw i działań dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego i zdrowia osób niepełnosprawnych, ich aktywizacji zawodowej i przystosowania do samodzielnego życia w społeczeństwie, zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, a także edukacji i aktywizacji osób starszych oraz objęcie pomocą dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i ubogich.

Dane naszego OPP: