Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Celem Stowarzyszenia jest organizowanie i powszechne rozwijanie kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, turystyki i czynnego wypoczynku w środowisku niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin paraolimpijskich. 2 . Stowarzyszenie może prowadzić swoją działalność programową również na rzecz innych organizacji zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Dane naszego OPP: