Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie stawia sobie za główne cele: 1 ) popularyzację biegania, 2 ) krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, 3 ) promocję zdrowego trybu życia, sportu amatorskiego , turystyki, rekreacji i rehabilitacji ruchowej, 4 ) edukację i zachęcanie do aktywnego trybu życia, 5 ) upowszechnianie sportu i rekreacji wśród osób niepełnosprawnych, 6 ) promowanie Gminy Uniejów, Powiatu Poddębickiego i regionu łódzkiego.

Dane naszego OPP: