Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i ich rodzin, tworzenia warunków dla ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym , podtrzymywanie i aktywizowanie w dążeniu do samodzielnego, aktywnego i niezależnego życia w swoim środowisku, a także przestrzegania wobec nich praw człowieka.

Dane naszego OPP: