Kilka słów o naszej organizacji:

a) działania na rzecz sportu, kultury, rekreacji i turystyki b) wszechstronne propagowanie informacji w zakresie działalności sportowej, kulturalnej, rekreacyjnej i turystycznej c) przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży i propagowanie zdrowego stylu życia, w tym aktywnego wypoczynku oraz rekreacyjnego i amatorskiego uprawiania sportu d) aktywny udział we wszystkich imprezach sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych na terenie kraju i poza granicami e) planowanie i organizowanie działań rekreacyjno - sportowych, kulturalnych i turystycznych członków Klubu

Dane naszego OPP: