Kilka słów o naszej organizacji:

1 \) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 2 ) organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, 3 \) promowanie postaw obywatelskich, 4 ) rozwijanie poprzez sport - nauki, kultury i oświaty, 5 ) przeciwdziałanie poprzez sport - patologiom społecznym.

Dane naszego OPP: