Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM STOWARZYSZENIA JEST: 1 . REPREZENTOWANIE INTERESÓW OSÓB PO LECZENIU RAKA PIERSI I INNYCH CHORÓB ONKOLOGICZNYCH ORAZ PEŁNA REHABILITACJA PSYCHOFIZYCZNA. 2 . PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ NA RZECZ OGÓŁU SPOŁECZEŃSTWA, W TYM SZCZEGÓLNIE KOBIET DOTKNIĘTYCH CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI.

Dane naszego OPP: