Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie działa na rzecz poprawy sytuacji zdrowotnej, ekonomicznej i prawnej osób chorych na cukrzycę w zakresie: 1 . ochrony i promocji zdrowia 2 . edukacji diabetologicznej 3 . działań na rzecz osób niepełnosprawnych i uzależnionych 4 . działalności charytatywnej

Dane naszego OPP: