Kilka słów o naszej organizacji:

1 - szeroka działalność społeczna, edukacyjna, kulturalna, naukowa oraz artystyczna promująca i popularyzująca polską tradycję historyczną i postawy patriotyczne. 2 - upowszechnianie twórczości literackiej, publicystycznej, naukowej i artystycznej o wysokich walorach humanistycznych i historycznych. 3 - działanie na rzecz wysokich etyczno - moralnych standardów w twórczości literackiej, publicystycznej, naukowej i artystycznej.

Dane naszego OPP: