Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest przede wszystkim działalność kulturalna, szczególnie w zakresie promocji i rozwoju artystycznego dzieci i młodzieży, dorosłych artystów oraz amatorów. Fundacja ma także na celu wszelką pomoc w doskonaleniu i rozwoju osobistym człowieka.

Dane naszego OPP: